Arheologija je detektivski posao kojim arheolozi različitim metodama sakupljaju podatke o ljudskoj prošlosti, rekonstruiraju ih i povezuju. Zbog toga, ponekad i nakon niza godina, prezentiraju rezultate svoga rada.
Archeology is a detective work in which archaeologists collect data about the human past using different methods, reconstruct and connect them. That is why, sometimes even after a number of years, they present the results of their work.


OTKRIVAMO NEPOZNATO


DISCOVERING THE UNKNOWN

Dobrodošli na stranice Arheo TiM-a


Welcome to the pages of the Arheo TiM

U arheologiji je kontekst sve. Otkriveni predmeti nam omogućuju rekonstruiranje prošlosti. Samovoljno uzimanje artefakata iz hrama ili drevne privatne kuće je poput pražnjenja vremenske kapsule.

Sarah Parcak


In archaeology, context is everything. Discoverd objects allow us to reconstruct the past.

Arbitrarily

taking artifacts from a temple or an ancient private house is like emptying out a time capsule.

Sarah Parcak