Registrirane djelatnosti:


* -Arheološka istraživanja i to: arheološka iskopavanja (sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje)

arheološki nadzor

arheološki pregledi terena (rekognosciranje i reambulacija)

nedestruktivne metode (geofizička istraživanja i aeroarheologija) te podvodna arheološka istraživanja

* -Poslovi istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove i korištenja kulturnih dobara

* -Djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i predmetima

* -Pružanje usluga istraživanja, dokumentiranja i promocije kulturne baštine

* -Djelatnosti izrade i izvedbe projekata, studija, planova i elaborata iz područja arheologije, kulture i turizma

* -Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

* -Pružanje usluga grafičkog, industrijskog, modnog i WEB dizajna te dizajna proizvoda

* -Djelatnost dizajniranja te grafičkog i likovnog oblikovanja uporabnih predmeta

* -Djelatnost izrade i izložbeno-prodajna djelatnost ukrasnih predmeta, suvenira, imitacije nakita (bižuterije), nakita, slika, rukotvorina, kipova i drugih vrsta umjetnina i stvari primijenjene umjetnosti

* -Pružanje usluga organiziranja i postavljanja izložbi

* -Pružanje usluga promidžbe (reklame i propagande)

* -Pružanje usluga odnosa s javnošću i priopćavanja

* -Djelatnost pružanja fotografskih usluga

* -Izdavačka i tiskarska djelatnost, te djelatnost umnožavanja snimljenih zapisa

* -Djelatnost izrade, oblikovanja i održavanja world wide web (WWW) stranica, prijenosa informacija putem interneta, pružanje internetskih usluga i usluga putem internetskih portala i virtualnih društvenih mreža dostupnih putem interneta

* -Kupnja i prodaja robe

* -Pružanje usluga u trgovini

* -Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

* -Zastupanje inozemnih tvrtki

* -Usluge informacijskog društva

* -Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

* -Poslovanje nekretninama

* -Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

* -Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

* -Stručni poslovi prostornog uređenja

* -Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

* -Djelatnost završnih i zanatskih radova u graditeljstvu

* -Stručni poslovi zaštite okoliša

* -Pružanje usluga čišćenja svih vrsta objekata

* -Održavanje javnih površina

* -Pružanje usluga zemljanih radova, iskopa, nasipanja i niveliranja terena, kopanja kanala i uklanjanja stijena

* -Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu

* -Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

* -Prijevoz za vlastite potrebe

* -Djelatnost prekrcaja tereta i skladištenja robe

* -Pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem

* -Djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja

* -Djelatnost posredovanja pri pružanju usluga u okviru registriranih djelatnosti

* -Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

* -Univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija

* -Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga

* -Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija

* -Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa

* -Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija

* -Audiovizualne djelatnosti

* -Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima

* -Računovodstveni poslovi

* -Tajničke i prevoditeljske djelatnosti

* -Pružanje usluga lekture, redakture i korekture tekstova

* -Djelatnost nakladnika

* -Distribucija tiska

* -Djelatnost javnog informiranja

* -Djelatnost proizvodnje hrane i pića

* -Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka

* -Pružanje usluga smještaja

* -Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

* -Turističke usluge u nautičkom turizmu

* -Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.

* -Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.

* -Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

* -Poljoprivredna djelatnost

* -Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda

* -Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost

* -Obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji

* -Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda

* -Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla

* -Promet gnojivima i poboljšivačima tla

* -Djelatnost uzgoja micelija te uzgoja, sakupljanja i prerade voća, povrća, šumskih plodova i gljiva te proizvodnje proizvoda od voća, povrća, šumskih plodova i gljiva

* -Djelatnost pakiranja, konzerviranja, punjenja, etiketiranja, konfekcioniranja, označavanja i skladištenja proizvoda u okviru registriranih djelatnosti

* -Djelatnost sušenja i dosušivanja poljoprivrednih proizvoda

* -Djelatnost organiziranja i posredovanja u organiziranju savjetovanja, tečajeva, instrukcija, prezentacija, seminara i radionica u okviru registriranih djelatnosti

* -Djelatnost organiziranja, posredovanja u organiziranju, vođenja i moderiranja tiskovnih konferencija, kongresa, priredbi, revija, izložbi, domjenaka, proslava, obljetnica, okupljanja, događanja, festivala, zabavnih programa, sajmova, kulturnih priredbi i manifestacija