Glavinićev uspon, Pula - 2015. - 2016.

Otvaranje olovnog sarkofaga na novootkrivenom rimskom groblju Ozad Arene, Pula